AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwycieczki-wycieczki-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-10-2019Wycieczki, wycieczki...

 Później poszliśmy do rezerwatu sklanego "Prządki". Przypomnieliśmy legendę o trzech Prządkach oraz podziwialiśmy piękno jesiennego krajobrazu.

Podziel się: