AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwycieczki-wycieczki&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-03-2019Wycieczki, wycieczki.

 Tam spotkaliśmy się z p. dyr. banku i pracownikami banku, którzy oprowadzili nas po sali operacyjnej. Zobaczyliśmy jak można wpłacać i wypłacać pieniądze, jak można rolować  i liczyć monety w specjalnej maszynie. Zwiedziliśmy skarbiec. To była udana wycieczka.

Podziel się: