AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwycieczka-szkolna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

29-05-2017WYCIECZKA SZKOLNA

Dzięki nagrodzie, którą otrzymaliśmy w konkursie SKO była to, nie tylko radosna wycieczka, ale i bardzo tania.

Podziel się: