AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwitaj-szkolo&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

02-09-2018Witaj szkoło

Nowy rok szkolny 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz.  9.00.

Serdecznie zapraszamy

Podziel się: