AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fturniej-warcabowy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-01-2017TURNIEJ WARCABOWY

Celem Turnieju  była integracja uczniów, a także kształtowanie postawy sportowej rywalizacji oraz kulturalnego  zachowania wobec przeciwnika, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach problemowych i dostosowania się do reguł gry, kształtowanie umiejętności przeżywania sukcesów i porażek. Turniej zorganizowała: pani Małgorzata Cieplik - dyrektor szkoły. W zawodach rywalizowali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej. Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do turnieju. 

Zwycięzcami Turnieju zostali:

I miejsce Łukasz Okólski z klasy 2

II miejsce Julianna Jakubik z klasy 3

III miejsce Izabela Zwiercan i Krzysztof Jarosz z klasy 3

Nagrody pocieszenia otrzymali Alicja Białas i Szymon Marcisz z klasy 2


Podziel się: