AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fseniorzy&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

05-02-2018Seniorzy

Sponsorami spotkania byli:

- Urząd Gminy Korczyna,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnorzekach,

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnorzekach,     

- Adam Paradysz – sołtys Czarnorzek.

Podziel się: