AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fratujemy-i-uczymy-ratowac&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-04-2019Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie naszej szkoły najpierw obejrzeli film edukacyjny "Doktor Kręciołek - wzywanie pomocy", następnie uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczyli się, jak wzywać pomocy, sprawdzać oddech oraz jak ułoży osobę poszkodowaną w pozycji bocznej. Najtrudniejsze była jednak nauka resustytacji i sztucznego oddychania.

Podziel się: