AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fprawa-dziecka-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

04-12-2017Prawa Dziecka

              20 listopada w naszej szkole dzieci podczas zajęć zostały zapoznane ze swoimi prawami. Wysłuchały wierszy, opowiadań i dowiedziały się gdzie w literaturze dziecięcej były łamane prawa dziecka. Wiedzą również do kogo mogą się zwrócić o pomoc gdy dzieje im się coś złego. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały listy do rodziców, które samodzielnie podpisały.

Podziel się: