AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpola-nadziei-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

28-04-2019Pola Nadziei

Dziękujemy wolontariuszom ( Dawidowi Moskal, Gabrysiowi Okólskiemu, Bartoszowi Rogusowi, Rozalce Moskal, Zuzi Moskal, Antosiowi Moskal, Rafałkowi Okólskiemu i ich rodzicom oraz dziadkom za pomoc w przeprowadzeniu kwesty.

                Dziękujemy wszystkim, którzy wykonali żonkile, jak również tym osobom, które wsparły finansowo Krośnieńskie Hospicjum podczas XI edycji KROŚNIEŃSKICH PÓL NADZIEI na terenie Czarnorzek i Korczyńskiego Podzamcza.

Podziel się: