AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpasowanie-na-ucznia-i-przedszkolaka&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

23-10-2018Pasowanie na ucznia i przedszkolaka

W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Wszyscy występujący dzielnie śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Po części artystycznej pani dyrektor Małgorzata Cieplik dokonała uroczystego pasowania. Każde dziecko na pamiątkę otrzymało książeczkę. Następnie rodzice i Przedstawiciele Samorzadu Uczniowskiego złożyli nauczycielom i pani woźnej życzenia z okazji DEN. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Podziel się: