AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpasowanie-na-ucznia-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-10-2019Pasowanie na ucznia

Po części artystycznej pani dyrektor Małgorzata Wróblewska dokonała uroczystego pasowania. Każdy uczeń klasy I na pamiątkę otrzymał książeczkę. Następnie rodzice i Przedstawiciele Samorzadu Uczniowskiego złożyli nauczycielom i pani woźnej życzenia z okazji DEN. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


Podziel się: