AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpasowanie-na-przedszkolaka&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

18-10-2017 Pasowanie na przedszkolaka

W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Razem ze swoimi kolegami i koleżankami ze starszych klas przedstawiły  wiersz "Na straganie" Jana Brzechwy, a później dzielnie śpiewały piosenki i recytowały wiersze.Po części artystycznej pani dyrektor Małgorzata Cieplik dokonała uroczystego pasowania. Każde dziecko na pamiątkę otrzymało książeczkę. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

      Przedstawiciele Samorzadu Uczniowskiego złożyli nauczycielom i pani woźnej życzenia z okazji DEN.


Podziel się: