AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnauka-patriotyzmu&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

14-06-2019Nauka patriotyzmu

Uczniowie klasy III przypomnieli legendę o powstaniu państwa plskiego, przedstawili trudną drogę polaków w dochodzeniu do swoich praw, odśpiewali pieśni żołnierskie oraz Mazurek 3 Maja. Wszyscy w postawie na baczność odśpiewaliśmy hymn narodowy.


Podziel się: