AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnagrodzeni-w-konkursach&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

12-01-2017NAGRODZENI W KONKURSACH

Gratulujemy nagrodzonym w gminnych konkursach plastycznych, które odbyły się w grudniu 2016 r.

Życzymy dalszych sukcesów. 

Podziel się: