AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fmikolaj&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

16-12-2018Mikołaj

Również w tym roku święty Mikołaj nie zapomniał odwiedzić naszej szkoły. Przyniósł cały wór prezentów i obdarował nimi wszystkie dzieci. Dziękujemy Mikołajowi za piękne prezenty, a panu Adamowi Paradyszowi za to, że zaprosił go do naszej szkoły.


Podziel się: