AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Ffestyn-misyjny-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-11-2017Festyn misyjny

Dom Ludowy w Czarnorzekach „zgromadził” ponad 160 dzieci.Po raz pierwszy  gościliśmy pracownika banku PKO BP SA Panią Paulinę Pilut, która współpracuje z naszą szkołą  od   wielu lat w ramach SKO.                                                                                                                     W bogatym programie artystycznym znalazły się: baśń indiańska pt. „Bracia zwierzęta”, przedstawiona przez dzieci ze SP nr 12 z Krosna –Turaszówki, prezentacja multimedialna „opowiadająca” o życiu Indian, zabawy i konkursy sprawnościowe. Głównym punktem festynu było przedstawienie teatralne pt. „Tekakwitha”, opowiadające o pierwszej indiańskiej świętej, zwanej Lilią Mohawków w wykonaniu uczniów  SP z Wróblika Szlacheckiego. Nie obyło się bez gry terenowej „Gdzie ukrył się Pan Jezus”. Na konkurs plastyczny pt. „Indianin – Indianka”  napłynęło ponad 50 prac, które zostały hojnie nagrodzone. Jak co roku pamiętaliśmy o naszej adoptowanej siostrzyczce z Kamerunu – Andrei; dla niej zorganizowaliśmy kiermasz „KOT W WORKU”.             

Dopełnieniem całości był smaczny poczęstunek w kuchni misjonarza.                                    Festyn zakończyliśmy gorącą modlitwą za misjonarzy i mieszkańców Kanady.                    Serdecznie dziękujemy tym, którzy współtworzą razem z nami  wielkie dzieło misyjne,  w      szczególności rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej  w Czarnorzekach.                              Wszystkim anonimowym sponsorom „Bóg zapłać”.       


                 

Podziel się: