AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fdzien-ziemi-2018&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

06-05-2018Dzień Ziemi 2018

Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska tworzywami  sztucznymi nie tylko w Dzień Ziemi 2018. Można to robić poprzez m.in. ponowne wykorzystywanie i recykling opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, a także rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych opakowań, gdy mamy taką możliwość. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w obchody tego dnia Najpierw uczestniczyliśmy w pogadance na temat historii Dnia Ziemi i rozmawialiśmy o konieczności segregacji śmieci. Następnie całą grupą poszliśmy posprzątać najbliższe otoczenie szkoły. 


Podziel się: