AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fstrona%2Fszkola-podstawowa-w-czarnorzekach&chs=350x350&chld=L|4

Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach. Nasza Szkoła jest placówką publiczną, w której odbywają się zajęcia w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III. Organem prowadzącym jest Gmina Korczyna, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Adres: Czarnorzeki 1

38-420 Korczyna

e-mail : spczar@op.pl

tel.: 13 43 54079


Podziel się: