AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fstrona%2Foszczedzaja-bogaci-nam-tez-sie-to-oplaci&chs=350x350&chld=L|4

Oszczędzają bogaci, nam też się to opłaci…

Agata Rękas

O tym, że warto oszczędzać, już od kilku lat są przekonani uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły. Systematycznie od kilku lat uczniowie biorą udział w konkursie organizowanym przez PKO, a szkoła otrzymuje nagrody pieniężne, za które kupowane są nagrody dla uczniów oraz sprzęt sportowy. Nauka oszczędzania rozwija m.in. zapobiegliwość, zaradność i systematyczność. Chyba każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko miało te cechy charakteru. Oszczędzanie spełnia istotną funkcję wychowawczą, pozwalając na naukę gospodarowania własnymi pieniędzmi i podejmowania ważnych decyzji finansowych. W naszej szkole wszyscy uczniowie należą do SKO. Posiadają książeczki internetowe. SKO konto dla ucznia jest bezpieczne, bezpłatne i bezkonkurencyjne. Posiada również atrakcyjne oprocentowanie.

Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach dotyczących pieniędzy, oszczędzania, banku i pożyczek. Biorą udział w konkursach plastycznych i wiedzy ekonomicznej. Spotkania z pracownikami banku, wspólne wycieczki i rajdy wyzwalają u uczniów nawyk świadomego oszczędzania.

 

Podziel się: