AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fstrona%2Fksztalcimy-nasza-wrazliwosc-i-odpowiedzialnosc-misyjna&chs=350x350&chld=L|4

Kształcimy naszą wrażliwość i odpowiedzialność misyjną

Barbara Świątek

Wspomagając wychowawczą rolę rodziny, w tym rodziny katolickiej Szkoła prowadzi działalność misyjną i rozwija wrażliwość wychowanków na potrzeby innych ludzi, również tych bliźnich, którzy żyją daleko – w innych krajach, na różnych kontynentach. Organizowane od 2006 roku coroczne festyny misyjne są okazją nawiązania przez społeczność szkolną oraz uczestniczących gości bezpośredniego kontaktu z misjonarzami, podróżnikami i dzięki temu poznania życia dzieci w różnych częściach świata.

W 2012 roku nasza społeczność szkolna podjęła się tzw. „Adopcji Serca” kameruńskiej dziewczynki o imieniu Andrea, którą wspieramy duchowo i materialnie.

W listopadzie 2013 roku nasi uczniowie pod kierunkiem katechetki Barbary Świątek włączyli się w tworzenie audycji misyjnych w Radio Fara. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają sceny z VIII Festynu Misyjnego "Kazachstan - cud na stepie"

Podziel się: