AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fczarnorzeki.korczyna.pl%2Fgaleria%2Fkatyn-smolensk-niech-spoczywaja-w-pokoju-2016&chs=350x350&chld=L|4

Galeria

12-04-2016Katyń, Smoleńsk… niech spoczywają w pokoju 2016

Podziel się: